DREPTURI DE AUTOR

Disclaimer legal si drepturi de autor:

Prin utilizarea acestui site se presupune că sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos: Prin termenul “site” se înțelege site-ul www.copacul.ro.

Prin termenul “utilizator” al site-ului se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa acest site.

Conținutul site-ului reprezentand totalitatea textelor scrise ale acestuia, este proprietatea autorului Antal Zarnescu. Copierea, distribuirea și utilizarea conţinutului, fără citarea autorului sau a site-ului, sunt interzise și ilegale.

Utilizatorii nu vor accesa site-ul pentru a transmite și/sau distruge conținutul site-ului prin violarea legilor în vigoare sau prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Drepturi de autor:

Toate materialele de tip text publicate sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Antal Zarnescu. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparțin lui Antal Zarnescu, imaginile prezente in site sau acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi sau o altă sursă și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de utilizatorii site-ului față de materialele de orice fel postate pe site sau față de conținutul site-ului în general. 

Site-ul și continutul text al acestuia sunt protejate de către dispozițiile legale incidente în materia drepturilor de autor: Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare – privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile și indicațiile geografice și Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele și modelele industriale, precum și de dispozițiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Lipsa mențiunii privind unele texte legale ori dispoziții incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținului acestui site sau a oricarei părți a acestuia, de către orice persoană, fizică sau juridică, fara specificarea sursei, sau, in lipsa acestei specificari, fără acordul scris prealabil al autorului.

Orice încălcare a paragrafului de mai sus este pedepsită conform legilor in materia drepturilor de autor în vigoare (acoperirea integrală a prejudiciului plus daune interese). Nu constituie o încălcare a dreptului de autor vizualizarea şi descărcarea materialelor de pe acest site exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiţia păstrării în copii a tuturor anunţurilor privind drepturile de autor şi altor anunţuri de proprietate prezente în original, iar reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor.

Dacă considerați că orice material de pe acest site, postat de Antal Zarnescu, in nume propriu sau pseudonim sau de altcineva, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne semnalați această situație la adresa de e-mail antonio@theadviser.ro.

Comentarii:

Comentariile sunt binevenite. Cu toate acestea, administratorul site-ului Copacul.ro își rezervă dreptul de a elimina acele opinii/comentarii pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, imaginii site-ului, inclusiv de a bloca IP-urile celor care se exprimă indecent.

Este strict interzisă postarea pe site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discriminaorice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului, potrivit legislației în vigoare. Proprietarul site-ului nu este responsabil pentru conținutul comentariilor.

Răspunderea asupra conținutului opiniilor și comentariilor postate de cititori în site revine în întregime autorilor postărilor.

Autorul unei postari nu va revendica vreun drept legal sau vreo răspundere din partea copacul.ro asupra textului postat în paginile site-ului.

Copacul.ro va șterge orice comentariu la simpla cerere scrisă a persoanelor care se consideră vătămate. Cererile în acest scop vor fi trimise la adresa de e-mail: antonio@theadviser.ro

Absolvirea de răspundere: 

Copacul.ro nu este responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site.

Legături:

Este strict interzis să legați acest site cu alte site-uri sau invers, fără ca în prealabil să aveți aprobarea scrisă din partea administratorului copacul.ro.

Site-ul poate furniza, sau terțe părți pot furniza prin intermediul site-ului, legaturi (“link”-uri) către alte pagini web. Copacul.ro nu garantează și nu este responsabil sub un niciun fel de formă cu privire la disponibilitatea acestora, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale de pe/disponibile pe acestea.

Legea aplicabilă. Litigii:

Termenii și condițiile de utilizare precum si toate efectele juridice pe care le produc acești termeni și condiții vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu materialele conținute în acest site va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București. Copacul.ro își rezervă dreptul de a modifica conţinutul și / sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă. Aceste modificari vor intra in vigoare imediat după postarea pe site, iar continuarea utilizarii presupune acordul dumneavoastră.

Inspirată de situatiie autentice de viață, informația de aici este personală, subiectivă și alterată în mod consistent. Personajele, numele și alte detalii prezentate în materiale sunt elaborate de autor (fictive), iar orice similitudine cu viata reală este pur întâmplătoare, în scop de divertisment și pentru obținerea unui efect artistic.

0
Be the first one to like this.
Please wait...

Comments are closed.